Vodne naknade 02.11.2011


Број :139/11
Датум, 02.11.2011.године


Агенција за воде обласног ријечног слива Саве
н/р госп. Анђелић Драгана
Милоша Обилића бр. 51
76 300 Бијељина


Предмет: Водне накнаде, обавезе водоводних предузећа,
веза наш разговор од 01.01.2011.године


Способност водоводних предузећа, опште је познато, у смислу испуњавања обавеза је апсолутно упитна. Ту неспособност карактеришу:
- не економска цијена воде;
- не постојање привреде, великог потрошача;
- општа платежна неспособност корисника услуга водоводних предузећа;
- пад процената наплате;
- пад потрошње, и
- скупо одржавање водоводних система који су дуго у употреби.

Обавезе водоводних предузећа по основу не плаћене електричне енергије (потрошње и камата), пореза и доприноса (и камата) те водних накнада (плус камате) достигле су у појединим предузећима милионске износе.

Наравно јавна комунална предузећа имају и велика потраживања, посебно од буџетских корисника.

Када су у питању обавезе водоводних предузећа по основу водних накнада, кроз низ састанака на разним нивоима у Агенцији (Дирекцији) и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, настојали смо изнаћи прихватљива рјешења.

На фону тих активности, а у циљу рјешења проблема предлажемо:
1. Измјену законске одредбе да се водне накнаде обрачунавају на фактурисану (испоручену) а не захваћену количину воде.
2. Отпис камата
3. Репрограм потраживања на дужи временски период уз редовно плаћање текућих обавеза.


Свјесни чињенице да ове приједлоге не можемо ријешити без надлежних
институција, предлажемо организовање састанка на коме би учествовали представници министарстава пољопривреде, финансија и просторног уређења као ресорног министарства комуналних предузећа, Агенције за воду и Удружења. Термин би могао бити 15 – 18. новембар.С' поштовањем.


Генерални секретар

Јово Тадић
POVRATAK