АРХИВА ОБУКА

Удружење “Водоводи Републике Српске” је организовало обуку под називом “Стратешко планирање” у понедјељак и уторак, 09-10. марта 2020. године у хотелу Босна, Бања Лука. Стартешко планирање одржава се у оквиру пројекта “Регионална мрежа за развој капацитета за услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода (РЦДН)”.

Обука се фокусира на промоцију стратешког размишљања и дјеловања, унапријеђено доношење одлука унутар организације, помоћ организацијама да формулишу и јасно комуницирају своје стратешке интервенције / разјасне будући смјер, рјешавање главних организацијских проблема, побољшање ефикасности организације, као и побољшање тимског рада и стручности.

У Бањи Врућици је 13-14. децембра 2018. године одржана завршна радионица под називом “Имплементација бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе” у организацији Удружења “Водоводи Републике Српске”. Одржавање ове радионице подржано је од стране Међународног удружења водовода у сливу ријеке Дунав (ИАWД).

Током радионице приказани су постигнути резултати рада и анализирани су прикупљени подаци за период 2015-2017. године. Подаци за период 2015-2016. године успјешно су послани у ИБНЕТ / Данубис базу података, а до краја ове године биће послани и подаци за 2017. годину.

Удружење “Водоводи Републике Српске” организује, уз помоћ Свјетске банке, едукативну радионицу као увод у наставак реализације пројекта “Имплеметација бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе 2018. године”. Радионица се одржава у периоду 27-28.06.2019. године у хотелу Кардиал у Теслићу и намијењена је водоводним предузећима из Републике Српске која су се пријавила за учешће у пројекту “Имплеметација бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе 2018 – 2019”. Носилац активности едукације је “Водовод” а.д. Бања Лука трећу годину заредом, а менаџери пројекта су Бранка Трнинић, Миодраг Бабић и Срђан Кевац.

Циљ радионице је наставак рада на платформи за бенчмаркинг водоводних предузећа у Републици Српској, тј. унапређење учинка сектора вода и размјена пракси и искустава у предузећима, а све кроз програм јачања удружења “Водоводи Републике Српске”.

У Суботици се у периоду 27. фебруар – 01. март 2019. године одржава 2. бенчмаркинг радионица дунавске платформе.

Циљеви ових радионица су окупљање водећих предузећа у региону Дунава и пружање међусобне подршке предузећа у циљу унапређења учинка, као и умрежавања бенчмаркинг платформи ИАWД.

Учешће на овој радионици узели су и представници Водовода Бања Лука.

Удружење “Водоводи Републике Српске” организвало је завршну радионицу имплементације бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе уз помоћ Свјетске банке – WБ и Међународног удружења водоводних предузећа у сливу Дунава – ИАWД, у периоду 29 – 30. новембра 2019. године на Мраковици.

Ова радионица окупила је водоводна предузећа из Републике Српске која су се пријавила за учешће у пројекту “Имплеметација бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе 2018 – 2019” чија вриједност износи 33.136,85 КМ. Основни циљ пројекта је прикупљање података и трансфер знања, тј. унапређење учинка сектора вода и размјена пракси и искустава у предузећима, а све кроз програм јачања удружења “Водоводи Републике Српске”. Методологија кориштена током пројекта на регионалном нивоу је ЕБЦ – платформа за бенчмаркинг, док је на државном нивоу кориштена ИБНЕТ – ДЦМ платформа. Носилац активности едукације је “Водовод” а.д. Бања Лука, а менаџери пројекта су Бранка Трнинић, Миодраг Бабић и Срђан Кевац.