У четвртак и петак, 27-28. маја 2021. године одржана је онлине ” Конференција о бенцхмаркингу у сектору водоснабдијевања”. Ова конференција о бенцхмаркингу је друга од укупно три планиране конференције које за циљу имају јачање капацитета актера који се баве пружањем услуга из области водоснабдијевања у њиховим континуираним напорима да побољшају своје услуге. У том контексту, као важан алат истиче се бенцхмаркинг – процес путем којег водоводна предузећа стичу увид у властите перформансе, уз могућност поређења перформанси са сличним предузећима те представља основу за идентификацију подручја у којима је потребно унапријеђење и изградња капацитета.

На конференцији су учешће узели представници јавних водоводних предузећа, представници њихових оснивача (општина и градова) у прекограничном подручју БиХ – ЦГ, затим представници министарстава за ресоре водопривреде, енергетике и заштите околине, фондова за заштиту околине/енергетску ефикасност, агенција за воде, савеза општина и градова, асоцијација водоводних предузећа, финансијских институција, консултантских компанија, невладиних удружења, агенција за развој и сарадњу, те других релевантних интересних страна из Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Први дан конференције био је посвећен кориштењу информација добијених провођењем бенцхмаркинг процеса у сврху креирања политика, те примјени индикатора и бенцхмаркинга у контексту испуњавања захтјева међународних финансијских институција у погледу мјерења одрживости пројеката. Други дан конференције фокусирао се на побољшање услуга водоснабдијевања употребом бенцхмаркинга који се показао као ефикасан алат за унапријеђење перформанси водоводних предузећа.