ЛИСТА ОБУKА

Општи циљ размјене искустава међу једнакима:

Омогућити јавним водоводним предузећима и локалним самоуправама у Републици Српској да подијеле искуства, и унаприједе рад и повећају капацитете на тему смањења неприходоване воде и то кроз формалну размјену искустава, а која је базирана на производу за изградњу капацитета развијеним кроз РЦДН пројекат од стране Аqуасан мреже у Босни и Херцеговини.

Трајање: 

један дан – Источно Сарајево

Општи циљ размјене искустава међу једнакима:

Омогућити јавним водоводним предузећима и локалним самоуправама у Републици Српској да подјеле искуства, унаприједе рад и повећају капацитете на тему успјешних инфраструктурних пројеката одвођења и пречишћивања отпадних вода и то кроз формалну размјену искустава, а која је базирана на производу за изградњу капацитета развијеном кроз РЦДН пројекат од стране Аqуасан мреже у Босни и Херцеговини.

Трајање:

један дан – Бијељина

Општи циљ тренинга за одговорна лица у комуналним предузећима и јединицама локалне самоуправе у циљу презентације прикупљених података о референтним тачкама пословања и анализе и контроле ризика у пословању са предупређивањем ризика и размјена искустава.

Омогућити јавним водоводним предузећима и локалним самоуправама у Републици Српској, да подијеле искуства, унприједе рад и повећају капацитете на тему смањења ризика пословања “кроз подршку Д-ЛеаП – овом центру за бенцхмаркинг у сарадњи са ИАWД-ом.

Трајање:

два дана – локација ће бити накнадно објављена

Општи циљ размјене искустава међу једнакима:

Омогућити јавним водоводним предузећима и локалним самоуправама у Републици Српској да подијеле искуства, унаприједе рад и повећају капацитете на тему успјешни инфраструктурни пројекти у сектору водоснабдјевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода, и то кроз формалну размјену искустава и учења кроз форме студијских путовања водоводних предузећа на регионалном нивоу, а не само унутар БиХ, а која су базирана на производу за изградњу капацитета развијеном кроз РЦДН пројекта.

Трајање:

један дан Пеер Еxцханге – студија случаја, Градишка
три дана студијско путовање – искуства изван БиХ (Суботица и Сегедин)