О УДРУЖЕЊУ

 1. Оснивачи Удружења “Водоводи Републике српске” су водоводна предузећа са подручја Републике Српске, која су приступила као оснивачи. 
 2. Назив Удружења је “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ” 
 3. Сједиште удружења је у Источном Сарајеву у улици Стефана Немање бр. 13
 4. Удружење има својство правног лица и уписано је у регистар Удружења, под бројем Ф-1-3104/08
 5. Удружење има свој знак у облику стилизоване капљице воде, нијансиране у плавој боји 
 6. Циљеви Удружења су унапређење ђелатности, због кога је и основано и то:
  • развој и унапређење рада предузећа у области сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и одвођење искоришћених вода
  • консалтинг и менаџмент послови
   организација стручних скупова, савјетовања, семинари и посјете произвођачима опреме из области водовода и канализације
  • издавање часописа и билтена Удружења  
 7. Oргани Удружења су:
  • Скупштина Удружења
  • Управни одбор Удружења
  • Генерални секретар Удружења

Визија

„Наша визија је постатилидер у областиунапређењапословањасектораводоводаиканализације у РепублициСрпској!“исвеактивностикојеУдружењебудеспроводилоћебити у правцуостваривањановевизије.

Организациона структура

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Циљеви мисије

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Управа

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.