O UDRUŽENJU

 1. Osnivači Udruženja “Vodovodi Republike srpske” su vodovodna preduzeća sa područja Republike Srpske, koja su pristupila kao osnivači.
   
 2. Naziv Udruženja je “VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE”
   
 3. Sjedište udruženja je u Istočnom Sarajevu u ulici Stefana Nemanje br. 13
   
 4. Udruženje ima svojstvo pravnog lica i upisano je u registar Udruženja, pod brojem F-1-3104/08
   
 5. Udruženje ima svoj znak u obliku stilizovane kapljice vode, nijansirane u plavoj boji
   
 6. Ciljevi Udruženja su unapređenje djelatnosti, zbog koga je i osnovano i to:
  • razvoj i unapređenje rada preduzeća u oblasti sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda
  • konsalting i menadžment poslovi
  • organizacija stručnih skupova, savjetovanja, seminari i posjete proizvođačima opreme iz oblasti vodovoda i kanalizacije
  • izdavanje časopisa i biltena Udruženja
     
 7. Organi Udruženja su:
  • Skupština Udruženja
  • Upravni odbor Udruženja
  • Generalni sekretar Udruženja

Vizija

„Našavizija je postatilider u oblastiunapređenjaposlovanjasektoravodovodaikanalizacije u RepubliciSrpskoj!“isveaktivnostikojeUdruženjebudesprovodiloćebiti u pravcuostvarivanjanovevizije.

Organizaciona struktura

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Ciljevi misije

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Uprava

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.