U skladu sa nastalom situacijom i svjetskom pandemijom izazvanom širenjem virusa korona – COVID 19, kao i mjerama koje su preduzele Vlade Republike Srpske i Republike Srbije radi sprečavanja širenja i suzbijanje ove bolesti, obavještavamo vas da se Konferencija ,,Vodovodni i kanalizacioni sistemi – dvadeset godina Jahorine“ odlaže.

Vrijeme održavanja jubilarne konferencije će biti dogovoreno po prestanku vanredne situacije i u skladu sa novonastalim okolnostima. Svi članovi, partneri, saradnici i klijenti naših Udruženja biće na vrijeme obavješteni.