Danas, 23. jula 2020. godine putem video linka, održan je drugi dio sastanka na temu izrade seta programa za razvoj kapaciteta otpadnih voda organizovan od strane GIZ ORF MMS. Sastanak se dešava u okviru projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi (RCDN)”.

Opšti cilj inicijalnog sastanka je započeti izradu sveobuhvatnog seta RCDN-ovog programa za razvoj kapaciteta otpadnih voda.

Specifični ciljevi današnjeg sastanka su:

  1. diskusija o povratnim informacijama učesnika sa prvog dijela sastanka i načinjenim promjenama u planu i programu
  2. postizanje dogovora o strukturi programa za razvoj kapaciteta otpadnih voda i planu realizacije

Učesnici ovog sastanka su predstavnici nacionalnih udruženja vodovodnih preduzeća i lokalnih vlasti iz BiH, Sjeverne Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije, zatim predstavnici GIZ-a, SECO-a, Aquasan mreže iz BiH.