Danas, 17. marta 2021. godine održan je online sastanak konsultanta Tima za implementaciju RCDN projekta s predstvanicima udruženja vodovoda iz pilot zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija) u okviru projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda (RCDN)”.

Opšti ciljevi održavanja ovog sastanka bili su da se pokrene postupak prenosa završenih programa za razvoj kapaciteta u sklopu RCDN projekta na nacionalna udruženja i imenovane instruktore, te da se poveća učešće nacionalnih udruženja i imenovanih instruktora u pomenutom postupku.

Specifični ciljevi bili su da se razumije struktura programa, modula i “miješanih” formata, zatim da se razjasne ključni elementi kurikuluma: ciljne skupine, metodologije, trajanje, formati i sadržaj završenih programa za razvoj kapaciteta.