U okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda” putem video linka danas, 09. juna 2020. godine održan je Webinar na temu “Finansijski aspekti poslovanja vodovodnih preduzeća u svjetlu COVID-19 pandemije i podrška jedinica lokalne samouprave”.

Ciljevi ovog Webinara su, prije svega, razmjena iskustva o izazovima za finansijsku održivost javnih komunalnih / vodovodnih preduzeća (JKP / JVP) koji su se javili kao rezultat COVID-19 pandemije i prezentacija primjera dobre prakse saradnje i podrške jedinica lokalne samouprave (JLS) svojim javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima (JVP / JKP) u ovom pogledu.

Na Webinaru se razgovaralo o izazovima koje je pandemija donijela u upravljanju vodnim uslugama, a posebno u finansijskom poslovanju vodovodnih preduzeća, o mogućim rješenjima za novonastalu situaciju i probleme, kao i o tome da li saradnja jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća pomaže u boljem rješavanju izazova.

Učesnici su bili predstavnici jedinica lokalne samouprave i javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća iz četiri zemlje zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.