У оквиру пројекта “Регионална мрежа за развој капацитета (РЦДН) за услуге водоснабдијевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода” путем видео линка данас, 09. јуна 2020. године одржан је Wебинар на тему “Финансијски аспекти пословања водоводних предузећа у свјетлу ЦОВИД-19 пандемије и подршка јединица локалне самоуправе”.

Циљеви овог Wебинара су, прије свега, размјена искуства о изазовима за финансијску одрживост јавних комуналних / водоводних предузећа (ЈКП / ЈВП) који су се јавили као резултат ЦОВИД-19 пандемије и презентација примјера добре праксе сарадње и подршке јединица локалне самоуправе (ЈЛС) својим јавним водоводним / комуналним предузећима (ЈВП / ЈКП) у овом погледу.

На Wебинару се разговарало о изазовима које је пандемија донијела у управљању водним услугама, а посебно у финансијском пословању водоводних предузећа, о могућим рјешењима за новонасталу ситуацију и проблеме, као и о томе да ли сарадња јединица локалне самоуправе и водоводних предузећа помаже у бољем рјешавању изазова.

Учесници су били представници јединица локалне самоуправе и јавних водоводних / комуналних предузећа из четири земље западног Балкана: Босне и Херцеговине, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Србије.