U okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda” putem video linka danas, 12. maja 2020. godine održan je Webinar na temu “Saradnja opština i javnih vodovodnih preduzeća u pružanju vodnih usluga za vrijeme COVID-19 pandemije”. Ciljevi ovog Webinara su, prije svega, razmjena iskustva o izazovima u pružanju vodnih usluga i prezentacija primjera dobre prakse između predstavnika opština i javnih komunalnih preduzeća iz zemalja zapadnog Balkana za vrijeme pandemije.

Na Webinaru se razgovaralo i o izazovima koje je pandemija donijela u upravljanje vodnim uslugama, o mogućim rješenjima za novonastalu situaciju i probleme, kao i o tome da li saradnja opština i vodovoda pomaže u boljem rješavanju izazova.

Učesnici su bili predstavnici opština i javnih vodovodnih preduzeća, predstavnici saveza lokalne samouprave i udruženja vodovodnih preduzeća iz četiri zemlje zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.