Путем видео линка данас, 30. априла 2020. године одржан је састанак Управног одбора удружења “Водоводи Репрублике Српске”. Чланови УО разматрали су потешкоће у пословању водоводних предузећа у тренутној ситуацији изазваној пандемијом вируса корона.

На састанку се договарало о изради збирног извјештаја о губицима свих водовода у Републици Српској насталих током марта и априла мјесеца 2020. године. На основу овог извјештаја би се упутио захтјев за помоћ према ресорном министарству Владе Републике Српске у циљу санирања посљедица изазваних пандемијом вируса корона. Битна тема састанка била су заједничка настојања ресорног министарства и удружења “Водоводи РС” у погледу измјена Правилника о начину обрачуна водног доприноса, тј. водне накнаде. Чланови Управног одбора су, такође, информисани о апликацији која је поднесена према Влади Републике Српске у циљу добијања статуса удружења од посебног интереса у РС, као и о изради стратешког и оперативног плана Удружења у циљу потписивања новог уговора с међународном организацијом ГИЗ.