Традиционална конференција “Водоводни и канализациони системи” Јахорина 20 прошле године није одржана због пандемије вируса корона. Ове године из истих разлога у организацији “Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство – УТВСИ” и удружења “Водоводи Републике Српске” и у сарадњи са модераторима проф. др Јасмином Агбабом, ПМФ Нови Сад и проф. др Душаном Продановићем, ГРФ Београд одржана је онлине конференција. Конференција је тематски била подијељена на двије цјелине. Првог дана су била предавања из области квалитета воде, безбједности воде за пиће и пречишћавања отпадних вода. Други дан био је посвећен предавањима из области прегледа стања мониторига у водоводима и у сектору канализације, као и увођења ГИС-а. Кроз излагања и дискусију наглашени су проблеми који се сусрећу у пракси и значајно утичу на управљање и одржавање постојећих система, пројектовање и изградњу нових, као и на развој сектора, а то су:

недостатак оспособљених – стручних кадрова, иако многа предузећа имају проблем са вишком запослених, евидентан је недостатак високо стручних кадрова инжењера свих профила, посебно у области информатике;
недовољно пажње која се посвећује раду и одржавању система о чему се треба водити рачуна већ од пројектовања система и избора опреме;
неопходно додатно веће улагање у кадрове и знање – обавезне перманентне обуке;
за развој и одржање сектора неопходна је већа и транспарентнија пажња државе у области надлежности, одрживог капиталног инвестирања и припреме неопходног кадра за пројектовање, изградњу и одржавање таквих објеката.