Tradicionalna konferencija “Vodovodni i kanalizacioni sistemi” Jahorina 20 prošle godine nije održana zbog pandemije virusa korona. Ove godine iz istih razloga u organizaciji “Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo – UTVSI” i udruženja “Vodovodi Republike Srpske” i u saradnji sa moderatorima prof. dr Jasminom Agbabom, PMF Novi Sad i prof. dr Dušanom Prodanovićem, GRF Beograd održana je online konferencija. Konferencija je tematski bila podijeljena na dvije cjeline. Prvog dana su bila predavanja iz oblasti kvaliteta vode, bezbjednosti vode za piće i prečišćavanja otpadnih voda. Drugi dan bio je posvećen predavanjima iz oblasti pregleda stanja monitoriga u vodovodima i u sektoru kanalizacije, kao i uvođenja GIS-a. Kroz izlaganja i diskusiju naglašeni su problemi koji se susreću u praksi i značajno utiču na upravljanje i održavanje postojećih sistema, projektovanje i izgradnju novih, kao i na razvoj sektora, a to su:

  • nedostatak osposobljenih – stručnih kadrova, iako mnoga preduzeća imaju problem sa viškom zaposlenih, evidentan je nedostatak visoko stručnih kadrova inženjera svih profila, posebno u oblasti informatike;
  • nedovoljno pažnje koja se posvećuje radu i održavanju sistema o čemu se treba voditi računa već od projektovanja sistema i izbora opreme;
  • neophodno dodatno veće ulaganje u kadrove i znanje – obavezne permanentne obuke;
  • za razvoj i održanje sektora neophodna je veća i transparentnija pažnja države u oblasti nadležnosti, održivog kapitalnog investiranja i pripreme neophodnog kadra za projektovanje, izgradnju i održavanje takvih objekata.