У оквиру Дунавског водног програма (ДWП) одржана је у сриједу, 23. децембра 2020. године онлине радионица за вредновање на тему Програм јачања капацитета за финансирање услуга водоснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе. Организатори ове радионице били су Свјетска банка, Међународно удружење водоводних предузећа у сливу Дунава (ИАWД) и Аqуасан мрежа у БиХ, а финансирао га је Глобални програм заштите вода и санитације (ГWСП). Општи циљ овог Програма је израдити и испоручити програм јачања капацитета о основама финансирања водних услуга на нивоу јединице локалне самоуправе, обзиром на то да постоји потреба за побољшањем техничког и финансијског пословања пружаоца водних услуга.

Свјетска банка ради на снажној регионалној и глобалној експертизи како би подржала програм влада БиХ за модернизацију сектора водних услуга. Истовремено, Свјетска банка подржава Дунавско партнерство за учење (Д-ЛеаП) које је основано од стране Међународног удружења водоводних предузећа у сливу Дунава (ИАWД) и његових партнерских удружења на националном нивоу, а које нуди и пружа програме јачања капацитета за водоводна / комунална предузећа и њихове запослене. У том контексту, Аqуасан мрежа у БиХ (партнер Д-ЛеаП-а од оснивања) сарађује са Свјетском банком на развоју и провођењу овог Д-ЛеаП Програма. Програм јачања капацитета за финансирање услуга водоснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе се заснива на материјалима за обуку израђеним од стране Свјетске банке на глобалном нивоу. Д-ЛеаП Програм прилагођен је БиХ контексту и дизајниран на начин да се може лако прилагодити и другим земљама у региону. Програм је намијењен особљу и управи пружаоца водних услуга, те кључним службеницима и доносиоцима одлука у јединицама локалне самоуправе.

Општи циљ данашње радионице био је валидација нацрта Д-ЛеаП Програма од свих укључених страна прије финализације материјала предложеног Д-ЛеаП Програма, док се специфични циљеви односе на појашњење детаља у погледу садржаја и метода, те усаглашавање по питању материјала и испорука предложеног Д-ЛеаП Програма. Учесници у раду били су представници Свјетске банке, Д-Леап Програма, УНДП-а, Аqуасан мреже у БиХ, те партнерских удружења Д-Леап-а у БиХ, а то су удружења јединица локалне самоуправе у ФБиХ и РС (СОГ ФБиХ и СОГ РС) и удружења водоводних / комуналних подузећа у ФБиХ и РС.

Одржана радионица о вредновању у оквиру Дунавског водног програма (ДWП)

У оквиру Дунавског водног програма (ДWП) одржана је у сриједу, 23. децембра 2020. године онлине радионица за вредновање на тему Програм јачања капацитета за финансирање услуга водоснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе. Организатори ове радионице били су Свјетска банка, Међународно удружење водоводних предузећа у сливу Дунава (ИАWД) и Аqуасан мрежа у БиХ, а финансирао га је Глобални програм заштите вода и санитације (ГWСП). Општи циљ овог Програма је израдити и испоручити програм јачања капацитета о основама финансирања водних услуга на нивоу јединице локалне самоуправе, обзиром на то да постоји потреба за побољшањем техничког и финансијског пословања пружаоца водних услуга.

Свјетска банка ради на снажној регионалној и глобалној експертизи како би подржала програм влада БиХ за модернизацију сектора водних услуга. Истовремено, Свјетска банка подржава Дунавско партнерство за учење (Д-ЛеаП) које је основано од стране Међународног удружења водоводних предузећа у сливу Дунава (ИАWД) и његових партнерских удружења на националном нивоу, а које нуди и пружа програме јачања капацитета за водоводна / комунална предузећа и њихове запослене. У том контексту, Аqуасан мрежа у БиХ (партнер Д-ЛеаП-а од оснивања) сарађује са Свјетском банком на развоју и провођењу овог Д-ЛеаП Програма. Програм јачања капацитета за финансирање услуга водоснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе се заснива на материјалима за обуку израђеним од стране Свјетске банке на глобалном нивоу. Д-ЛеаП Програм прилагођен је БиХ контексту и дизајниран на начин да се може лако прилагодити и другим земљама у региону. Програм је намијењен особљу и управи пружаоца водних услуга, те кључним службеницима и доносиоцима одлука у јединицама локалне самоуправе.Општи циљ данашње радионице био је валидација нацрта Д-ЛеаП Програма од свих укључених страна прије финализације материјала предложеног Д-ЛеаП Програма, док се специфични циљеви односе на појашњење детаља у погледу садржаја и метода, те усаглашавање по питању материјала и испорука предложеног Д-ЛеаП Програма. Учесници у раду били су представници Свјетске банке, Д-Леап Програма, УНДП-а, Аqуасан мреже у БиХ, те партнерских удружења Д-Леап-а у БиХ, а то су удружења јединица локалне самоуправе у ФБиХ и РС (СОГ ФБиХ и СОГ РС) и удружења водоводних / комуналних подузећа у ФБиХ и РС.