U okviru Dunavskog vodnog programa (DWP) održana je u srijedu, 23. decembra 2020. godine online radionica za vrednovanje na temu Program jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave. Organizatori ove radionice bili su Svjetska banka, Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD) i Aquasan mreža u BiH, a finansirao ga je Globalni program zaštite voda i sanitacije (GWSP). Opšti cilj ovog Programa je izraditi i isporučiti program jačanja kapaciteta o osnovama finansiranja vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave, obzirom na to da postoji potreba za poboljšanjem tehničkog i finansijskog poslovanja pružaoca vodnih usluga.

Svjetska banka radi na snažnoj regionalnoj i globalnoj ekspertizi kako bi podržala program vlada BiH za modernizaciju sektora vodnih usluga. Istovremeno, Svjetska banka podržava Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP) koje je osnovano od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD) i njegovih partnerskih udruženja na nacionalnom nivou, a koje nudi i pruža programe jačanja kapaciteta za vodovodna / komunalna preduzeća i njihove zaposlene. U tom kontekstu, Aquasan mreža u BiH (partner D-LeaP-a od osnivanja) sarađuje sa Svjetskom bankom na razvoju i provođenju ovog D-LeaP Programa. Program jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave se zasniva na materijalima za obuku izrađenim od strane Svjetske banke na globalnom nivou. D-LeaP Program prilagođen je BiH kontekstu i dizajniran na način da se može lako prilagoditi i drugim zemljama u regionu. Program je namijenjen osoblju i upravi pružaoca vodnih usluga, te ključnim službenicima i donosiocima odluka u jedinicama lokalne samouprave.

Opšti cilj današnje radionice bio je validacija nacrta D-LeaP Programa od svih uključenih strana prije finalizacije materijala predloženog D-LeaP Programa, dok se specifični ciljevi odnose na pojašnjenje detalja u pogledu sadržaja i metoda, te usaglašavanje po pitanju materijala i isporuka predloženog D-LeaP Programa. Učesnici u radu bili su predstavnici Svjetske banke, D-Leap Programa, UNDP-a, Aquasan mreže u BiH, te partnerskih udruženja D-Leap-a u BiH, a to su udruženja jedinica lokalne samouprave u FBiH i RS (SOG FBiH i SOG RS) i udruženja vodovodnih / komunalnih poduzeća u FBiH i RS.

Održana radionica o vrednovanju u okviru Dunavskog vodnog programa (DWP)

U okviru Dunavskog vodnog programa (DWP) održana je u srijedu, 23. decembra 2020. godine online radionica za vrednovanje na temu Program jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave. Organizatori ove radionice bili su Svjetska banka, Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD) i Aquasan mreža u BiH, a finansirao ga je Globalni program zaštite voda i sanitacije (GWSP). Opšti cilj ovog Programa je izraditi i isporučiti program jačanja kapaciteta o osnovama finansiranja vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave, obzirom na to da postoji potreba za poboljšanjem tehničkog i finansijskog poslovanja pružaoca vodnih usluga.

Svjetska banka radi na snažnoj regionalnoj i globalnoj ekspertizi kako bi podržala program vlada BiH za modernizaciju sektora vodnih usluga. Istovremeno, Svjetska banka podržava Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP) koje je osnovano od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu Dunava (IAWD) i njegovih partnerskih udruženja na nacionalnom nivou, a koje nudi i pruža programe jačanja kapaciteta za vodovodna / komunalna preduzeća i njihove zaposlene. U tom kontekstu, Aquasan mreža u BiH (partner D-LeaP-a od osnivanja) sarađuje sa Svjetskom bankom na razvoju i provođenju ovog D-LeaP Programa. Program jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave se zasniva na materijalima za obuku izrađenim od strane Svjetske banke na globalnom nivou. D-LeaP Program prilagođen je BiH kontekstu i dizajniran na način da se može lako prilagoditi i drugim zemljama u regionu. Program je namijenjen osoblju i upravi pružaoca vodnih usluga, te ključnim službenicima i donosiocima odluka u jedinicama lokalne samouprave.Opšti cilj današnje radionice bio je validacija nacrta D-LeaP Programa od svih uključenih strana prije finalizacije materijala predloženog D-LeaP Programa, dok se specifični ciljevi odnose na pojašnjenje detalja u pogledu sadržaja i metoda, te usaglašavanje po pitanju materijala i isporuka predloženog D-LeaP Programa. Učesnici u radu bili su predstavnici Svjetske banke, D-Leap Programa, UNDP-a, Aquasan mreže u BiH, te partnerskih udruženja D-Leap-a u BiH, a to su udruženja jedinica lokalne samouprave u FBiH i RS (SOG FBiH i SOG RS) i udruženja vodovodnih / komunalnih poduzeća u FBiH i RS.