Данас, 05.06.2020. године одржана је XI сједница Управног одбора удружења “Водоводи Републике Српске” у Источном Сарајеву.

На почетку сједнице усвојен је Извјештај о раду и финансијском пословању Удружења за период 01.01.-31.12.2019. године. Затим је предсједник Управног одбора Удружења, господин Зоран Поповић представио Програм рада за 2020. годину, као и трогодишњи План пословања Удружења. Након тога се разговарало о сљедећим темама: РЦДН пројекту, тј. о већ проведеним али и будућим планираним активностима које се односе на поменути пројекат, те о Иницијативи за оцјену уставности Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији општине Прњавор. Након тога је госпођа Бранка Трнинић представила ТНА Извјештај који се односи на процјену потребе за обуком и оснивањем тренинг јединицом унутар Удружења.