Данас, 22. октобра 2020. године у оквиру “Дунавског водног програма – ДWП” одржава се, путем виртуелне платформе Wебеx, иницијални састанак на тему “Програм јачања капацитета за финансирање услуга водоводснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе”. Организатори састанка су: Свјетска банка, ИАWД и Аqуасан мрежа у БиХ, а финансира га Глобални програм заштите вода и санитације (ГWСП).

Општи циљ овог састанка је осигурати заједничко и правилно разумијевање задатка свих страна укључених у горепоменути Програм. Специфични циљеви односе се на појашњење детаља у погледу садржаја и методе, те на договарање о специфичном садржају Програма јачања капацитета за финансирање услуга водоснабдијевања и санитације на нивоу јединице локалне самоуправе.

Учешће на састанку узели су представници Свјетске банке, Д-ЛеаП-а, Аqуасан мреже у БиХ, експертског тима, затим представници удружења локалних самоуправа у ФБиХ и РС, као и удружења водовода у ФБиХ и РС (УПКП ФБиХ и Водоводи РС).