Danas, 22. oktobra 2020. godine u okviru “Dunavskog vodnog programa – DWP” održava se, putem virtuelne platforme Webex, inicijalni sastanak na temu “Program jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodovodsnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave”. Organizatori sastanka su: Svjetska banka, IAWD i Aquasan mreža u BiH, a finansira ga Globalni program zaštite voda i sanitacije (GWSP).

Opšti cilj ovog sastanka je osigurati zajedničko i pravilno razumijevanje zadatka svih strana uključenih u gorepomenuti Program. Specifični ciljevi odnose se na pojašnjenje detalja u pogledu sadržaja i metode, te na dogovaranje o specifičnom sadržaju Programa jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave.

Učešće na sastanku uzeli su predstavnici Svjetske banke, D-LeaP-a, Aquasan mreže u BiH, ekspertskog tima, zatim predstavnici udruženja lokalnih samouprava u FBiH i RS, kao i udruženja vodovoda u FBiH i RS (UPKP FBiH i Vodovodi RS).