У оквиру пројекта „Регионална мрежа за развој капацитета за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода (РЦДН)” данас, 04. фебруара 2021. године потписан је Меморандум о сарадњи између Савеза општина и градова Републике Српске и удружења “Водоводи Републике Српске”.

Циљеви овог Меморандума су:

утицај на креирање политика и доношење прописа у области водоснабдијевања и третмана отпадних вода,
заједничко заступање интереса пред републичким органима, међународним и домаћим организацијама и институцијама и заједничким институцијама БиХ,
заједничка припрема и имплементација пројеката и других заједничких активности од интереса за потписнице и њихове чланице,
умрежавање и сарадња с удружењима и њиховим чланицама на локалном и регионалном нивоу и шире, као и подстицање и развијање сарадње јединица локалне самоуправе и водоводних предузећа, те
јачање капацитета Савеза и Удружења кроз различите облике едукације у сврху унапређења сопствених дјелатности, као и за ефикасно кориштење средстава ЕУ и других међународних донатора.

Потписнице Меморандума опредјељене су за досљедну реализацију својих зацртаних циљева и задатака, те да унапређују своје дјелатности путем заједничке сарадње, а на добробит свих грађана Републике Српске.