U okviru projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda (RCDN)” danas, 04. februara 2021. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Saveza opština i gradova Republike Srpske i udruženja “Vodovodi Republike Srpske”.

Ciljevi ovog Memoranduma su:

  • uticaj na kreiranje politika i donošenje propisa u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda,
  • zajedničko zastupanje interesa pred republičkim organima, međunarodnim i domaćim organizacijama i institucijama i zajedničkim institucijama BiH,
  • zajednička priprema i implementacija projekata i drugih zajedničkih aktivnosti od interesa za potpisnice i njihove članice,
  • umrežavanje i saradnja s udruženjima i njihovim članicama na lokalnom i regionalnom nivou i šire, kao i podsticanje i razvijanje saradnje jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća, te
  • jačanje kapaciteta Saveza i Udruženja kroz različite oblike edukacije u svrhu unapređenja sopstvenih djelatnosti, kao i za efikasno korištenje sredstava EU i drugih međunarodnih donatora.

Potpisnice Memoranduma opredjeljene su za dosljednu realizaciju svojih zacrtanih ciljeva i zadataka, te da unapređuju svoje djelatnosti putem zajedničke saradnje, a na dobrobit svih građana Republike Srpske.