Постоване/постовани,

Удружење “Водоводи Републике Српске” у сарадњи са Удружењем за технологију вода и санитарно инжењерство из Београда,

организује 20. међународну конференцију “Водоводни и канализациони системи – Јахорина 20” у периоду од 25 – 27.маја (понедељак – сриједа) 2020.године.

Молимо вас да резервишете датум. За све додатне информације слободно нас контактирајте.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Циљ конференције Водоводни и канализациони системи јесте да допринесе размени знања и искуства у сектору вода у региону, као и узајамном разумевању и подршци у оквиру струке.

Ове године обележава се двадесет година конференције на Јахорини. Посебан део програма ће би  посвећен овом јубилеју. Том приликом ћемо се  подсе   оснивача и других значајних актера који су допринели да овај догађај буде и остане значајан за развој струке. У 2020. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство такође обележава 60 година рада и 50 година издавања часописа Вода и санитарна техника.

У име организационог и извршног одбора позивамо Вас да учествујете у раду, да својим искуствима и новим сазнањима допринесете бољем разумевању, размени знања и успеху ове конференције.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 Место одржавања Конференције је: Хотел „Термаг“, Јахорина, Пале, 25–27.05.2020. год. Ко зација и смештај Сви учесници на стручном скупу плаћају ко зацију у износу од 12.000 РСД (или 100 ЕУР) на жиро-рачун Удружења за технологију воде, односно 200 БАМ (или 100 ЕУР) на жирорачун Удружења: “Водоводи Републике Српске”. Учесници конференције сами обезбеђују резервацију смештаја у хотелу “Термаг”. Цене смештаја ће би  приказане у другом обавештењу.

ПРИЈАВА РАДА СА РЕЗИМЕОМ

 АППЛИЦАТИОНС WИТХ СУММАРY

 Е-маил: оffiце@утвси.цом

УДРУЖЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ВОДЕ И САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

ТХЕ АССОЦИАТИОН ОФ WАТЕР ТЕЦХНОЛОГY АНД САНИТАРY ЕНГИНЕЕРИНГ 11000 Београд,

Теразије бр. 23/ИИ/203

Тел: +381 11/244-22-28,

Фаx: +381 11/244-11-93 +381 60/606 99 22

Бојана Вранешевић; +381 64/165 85 79

Светлана Ђурица

Е-маил: оffi  це@утвси.цом www.утвси.цом

УДРУЖЕЊЕ “ВОДОВОДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

“АССОЦИАТИОН WАТЕР УТИЛИТИЕС ОФ РЕПУБЛИЦ СРПСКА”

” тел/фаx: +387 57 343 191 71

123 Источно Ново Сарајево, Николе Тесле 53А

Моб: +387 65 523 718,

Бранка Трнинић Моб: +387 65 888 522,

Рајка Човић

е-маил: инфо@водоводирс.орг

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Београд

Удружење “Водоводи Републике Српске”

Удружење водовода и канализације Србије,

под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у сарадњи са Привредном комором Србије и ГИЗ и ИАWД ОРГАНИЗУЈУ КОНФЕРЕНЦИЈУ

ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ

Двадесет година Јахорине

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

Зоран Поповић, председник Удружења “Водоводи Републике Српске”

Драган Ђорђевић, председник УО Удружења водовода и канализације Србије

Владимир Таушановић, потпредседник ИАWД-а

Далибор Јокнић, Привредна комора Србије, секретар Удружења за комуналне делатнос

Проф. др Марко Иве ћ, Грађевински факултет, Београд

Проф. др Божо Далмација, ПМФ, Нови Сад

Младен Витас, извршни директор ЈКП БВК

Предраг Перковић, директор, А.Д. Водовод и канализација” Бијељина

Јован Ка ћ, директор КП “Водовод и канализација” а.д. Источно Сарајево

Владо Рељић, директор Водовод а.д. Приједор

Спасоје Радовић, директор ЈП Водовод А.Д. Требиње

ИЗВРШНИ ОДБОР:

Предраг Богдановић, председник УО УТВСИ

Бранка Трнинић, Удружење “Водоводи Републике Српске”

Проф. др Слободан Петковић, УТВСИ

Проф. др Јасмина Агбаба, ПМФ, Нови Сад

Зорана Петровић, координатор за међународну сарадњу УТВСИ

Ивана Станишић, технички директор, А.Д. Водовод и канализација” Бијељина

Рајка Човић, секретар Удружења “Водоводи Републике Српске”

Соња Миловановић, руководилац стручне службе УТВСИ

ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Водоводни системи

Квалитет воде за пиће

Канализациони системи и пречишћавање отпадних вода

У оквиру конференције планиране су дискусије са циљем размене знања и искуства, кроз које ћемо покуша да дамо одговоре и могућа решења за изузетно важна питања са којима се данас предузећа ВиК суочавају.

Побољшање fiнансијских и оперативних карактерис ка предузећа водовода и канализације

Одрживо и еfiкасно пословање предузећа ВиК са свим изазовима и ризицима са којима се свакодневно ова предузећа суочавају, захтева широк мултидисциплинаран приступ који мора да обухва техничке, економске, fiнансијске, социјалне и политичке аспекте. Како стићи до еfiкаснијег пословања уз помоћ данас доступних програма и алата, бољег ангажовања сопствених кадрова, на шта се фокусира и како боље организова , тема су на које ова дискусија треба да пружи одговоре.

Водоводни и канализациони системи у условима климатских промена Очување квалитета и довољних количина воде за пиће, издржљивост водоводног система у условима климатских промена, биће предмет посебне панел дискусије о климатским у утицајима и очувању изворишта воде, управљању ризиком, односно краткорочним и дугорочним плановима за безбедно снабдевање водом за пиће.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА:

Рок за пријаву радова је 23. март 2020.

Уз пријаву рада са е-маил адресом, аутори треба да на српском и енглеском језику доставе назив, резиме и кључне речи. Обим резимеа треба да буде до 300 речи.

Рок за обавештавање аутора о прихватању рада је 30. март 2020.

Рок за достављање радова који ће се штампа у зборнику конференције је 23. април 2020.

Избор радова ће обави Редакциони одбор конференције.

Информације о програму биће објављене у другом обавештењу.

За додатне информације у вези са пријављивањем радова, заинтересовани аутори се могу обра организаторима конференције.

Трошкови учешћа за произвођаче опреме:

За учеснике међународне конференције – СПОНЗОРЕ који сносе трошкове саветовања у износу 800 ЕУР, организатор се обавезује да обезбеди:

презентацију fiрме у зборнику на 1 страни Б5 (колор),

презентацију производног програма fiрме све време трајања саветовања на посебном штанду, испред сале, са могућношћу поделе пропагандног материјала,

презентацију производног програма fiрме у трајању до 5 минута на пленарном скупу саветовања према програму саветовања,

присуство 2 представника fiрме без котизације и 2 бесплатне публикације са саветовања (Зборника)

2. За учеснике међународне конференције – ГЛАВНЕ СПОНЗОРЕ који сносе трошкове саветовања у износу 000 – 1.500 ЕУР, организатор се обавезује да обезбеди:

презентацију fiрме у зборнику на 1 страни Б5 (колор),

презентацију производног програма fiрме све време трајања саветовања на посебном штанду, испред сале, са могућношћу поделе пропагандног материјала,

презентацију производног програма fiрме у трајању до 10 минута на пленарном скупу саветовања према програму саветовања,

присуство 2 представника fiрме без ко зације и 2 бесплатне публикације са саветовања (Зборника),

излагање стручног рада у зборнику и за време стручног скупа.

За учеснике међународне конференције – ГЕНЕРАЛНЕ СПОНЗОРЕ, који сносе трошкове саветовања преко 2.000 ЕУР, организатор се обавезује да обезбеди:

презентацију fiрме у зборнику на 1 страни Б5 (колор),

презентацију производног програма fiрме све време трајања саветовања на посебном штанду, испред сале, са могућношћу поделе пропагандног материјала,

презентацију производног програма fiрме у трајању до 20 минута на пленарном скупу саветовања према програму саветовања,

присуство 4 представника fiрме без ко зације и 2 бесплатне публикације са саветовања (Зборника),

излагање стручног рада у Зборнику и за време саветовања,

да се fiрма генералног спонзора истакне у свим материјалима саветовања (програм, зборник),

да се постави ролл-уп са рекламом генералног спонзора испред улаза у салу за све време саветовања

да се, на захтев генералног спонзора, организују пословно-стручни бриfiнзи са пословодствима водоводних и канализационих система из одговарајућих региона,

да генерални спонзор упути поздравне речи током отварања саветовања.