Postovane/postovani,

Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” u saradnji sa Udruženjem za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo iz Beograda,

organizuje 20. međunarodnu konferenciju “Vodovodni i kanalizacioni sistemi – Jahorina 20” u periodu od 25 – 27.maja (ponedeljak – srijeda) 2020.godine.

Molimo vas da rezervišete datum. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

CILJEVI KONFERENCIJE:

Cilj konferencije Vodovodni i kanalizacioni sistemi jeste da doprinese razmeni znanja i iskustva u sektoru voda u regionu, kao i uzajamnom razumevanju i podršci u okviru struke.

Ove godine obeležava se dvadeset godina konferencije na Jahorini. Poseban deo programa će bi  posvećen ovom jubileju. Tom prilikom ćemo se  podse   osnivača i drugih značajnih aktera koji su doprineli da ovaj događaj bude i ostane značajan za razvoj struke. U 2020. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo takođe obeležava 60 godina rada i 50 godina izdavanja časopisa Voda i sanitarna tehnika.

U ime organizacionog i izvršnog odbora pozivamo Vas da učestvujete u radu, da svojim iskustvima i novim saznanjima doprinesete boljem razumevanju, razmeni znanja i uspehu ove konferencije.

OPŠTE INFORMACIJE:

 Mesto održavanja Konferencije je: Hotel „Termag“, Jahorina, Pale, 25–27.05.2020. god. Ko zacija i smeštaj Svi učesnici na stručnom skupu plaćaju ko zaciju u iznosu od 12.000 RSD (ili 100 EUR) na žiro-račun Udruženja za tehnologiju vode, odnosno 200 BAM (ili 100 EUR) na žiroračun Udruženja: “Vodovodi Republike Srpske”. Učesnici konferencije sami obezbeđuju rezervaciju smeštaja u hotelu “Termag”. Cene smeštaja će bi  prikazane u drugom obaveštenju.

PRIJAVA RADA SA REZIMEOM

 APPLICATIONS WITH SUMMARY

 E-mail: office@utvsi.com

UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO

THE ASSOCIATION OF WATER TECHNOLOGY AND SANITARY ENGINEERING 11000 Beograd,

Terazije br. 23/II/203

Tel: +381 11/244-22-28,

Fax: +381 11/244-11-93 +381 60/606 99 22

Bojana Vranešević; +381 64/165 85 79

Svetlana Đurica

E-mail: offi  ce@utvsi.com www.utvsi.com

UDRUŽENJE “VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE”

“ASSOCIATION WATER UTILITIES OF REPUBLIC SRPSKA”

” tel/fax: +387 57 343 191 71

123 Istočno Novo Sarajevo, Nikole Tesle 53A

Mob: +387 65 523 718,

Branka Trninić Mob: +387 65 888 522,

Rajka Čović

e-mail: info@vodovodirs.org

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd

Udruženje “Vodovodi Republike Srpske”

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije,

pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i GIZ i IAWD ORGANIZUJU KONFERENCIJU

VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEMI

Dvadeset godina Jahorine

ORGANIZACIONI ODBOR:

 1. Zoran Popović, predsednik Udruženja “Vodovodi Republike Srpske”

 2. Dragan Đorđević, predsednik UO Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije

 3. Vladimir Taušanović, potpredsednik IAWD-a

 4. Dalibor Joknić, Privredna komora Srbije, sekretar Udruženja za komunalne delatnos

 5. Prof. dr Marko Ive ć, Građevinski fakultet, Beograd

 6. Prof. dr Božo Dalmacija, PMF, Novi Sad

 7. Mladen Vitas, izvršni direktor JKP BVK

 8. Predrag Perković, direktor, A.D. Vodovod i kanalizacija” Bijeljina

 9. Jovan Ka ć, direktor KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Istočno Sarajevo

 10. Vlado Reljić, direktor Vodovod a.d. Prijedor

 11. Spasoje Radović, direktor JP Vodovod A.D. Trebinje

IZVRŠNI ODBOR:

 1. Predrag Bogdanović, predsednik UO UTVSI

 2. Branka Trninić, Udruženje “Vodovodi Republike Srpske”

 3. Prof. dr Slobodan Petković, UTVSI

 4. Prof. dr Jasmina Agbaba, PMF, Novi Sad

 5. Zorana Petrović, koordinator za međunarodnu saradnju UTVSI

 6. Ivana Stanišić, tehnički direktor, A.D. Vodovod i kanalizacija” Bijeljina

 7. Rajka Čović, sekretar Udruženja “Vodovodi Republike Srpske”

 8. Sonja Milovanović, rukovodilac stručne službe UTVSI

PROGRAMSKE OBLASTI KONFERENCIJE:

 1. Vodovodni sistemi

 2. Kvalitet vode za piće

 3. Kanalizacioni sistemi i prečišćavanje otpadnih voda

 • U okviru konferencije planirane su diskusije sa ciljem razmene znanja i iskustva, kroz koje ćemo pokuša da damo odgovore i moguća rešenja za izuzetno važna pitanja sa kojima se danas preduzeća ViK suočavaju.

 1. Poboljšanje finansijskih i operativnih karakteris ka preduzeća vodovoda i kanalizacije

Održivo i efikasno poslovanje preduzeća ViK sa svim izazovima i rizicima sa kojima se svakodnevno ova preduzeća suočavaju, zahteva širok multidisciplinaran pristup koji mora da obuhva  tehničke, ekonomske, finansijske, socijalne i političke aspekte. Kako stići do efikasnijeg poslovanja uz pomoć danas dostupnih programa i alata, boljeg angažovanja sopstvenih kadrova, na šta se fokusira  i kako bolje organizova , tema su na koje ova diskusija treba da pruži odgovore.

 1. Vodovodni i kanalizacioni sistemi u uslovima klimatskih promena Očuvanje kvaliteta i dovoljnih količina vode za piće, izdržljivost vodovodnog sistema u uslovima  klimatskih promena, biće predmet posebne panel diskusije o klimatskim u uticajima i očuvanju izvorišta vode, upravljanju rizikom, odnosno kratkoročnim i  dugoročnim planovima za bezbedno snabdevanje vodom za piće.

PRIJAVLJIVANJE RADOVA:

 • Rok za prijavu radova je 23. mart 2020.

 • Uz prijavu rada sa e-mail adresom, autori treba da na srpskom i engleskom jeziku dostave naziv, rezime i ključne reči. Obim rezimea treba da bude do 300 reči.

 • Rok za obaveštavanje autora o prihvatanju rada je 30. mart 2020.

 • Rok za dostavljanje radova koji će se štampa u zborniku konferencije je 23. april 2020.

 • Izbor radova će obavi Redakcioni odbor konferencije.

 • Informacije o programu biće objavljene u drugom obaveštenju.

 • Za dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem radova, zainteresovani autori se mogu obra organizatorima konferencije.

Troškovi učešća za proizvođače opreme:

 1. Za učesnike međunarodne konferencije – SPONZORE koji snose troškove savetovanja u iznosu 800 EUR, organizator se obavezuje da obezbedi:

 • prezentaciju firme u zborniku na 1 strani B5 (kolor),

 • prezentaciju proizvodnog programa firme sve vreme trajanja savetovanja na posebnom štandu, ispred sale, sa mogućnošću podele propagandnog materijala,

 • prezentaciju proizvodnog programa firme u trajanju do 5 minuta na plenarnom skupu savetovanja prema programu savetovanja,

 • prisustvo 2 predstavnika firme bez kotizacije i 2 besplatne publikacije sa savetovanja (Zbornika)

  2. Za učesnike međunarodne konferencije – GLAVNE SPONZORE koji snose troškove savetovanja u iznosu 000 – 1.500 EUR, organizator se obavezuje da obezbedi:

 • prezentaciju firme u zborniku na 1 strani B5 (kolor),

 • prezentaciju proizvodnog programa firme sve vreme trajanja savetovanja na posebnom štandu, ispred sale, sa mogućnošću podele propagandnog materijala,

 • prezentaciju proizvodnog programa firme u trajanju do 10 minuta na plenarnom skupu savetovanja prema programu savetovanja,

 • prisustvo 2 predstavnika firme bez ko zacije i 2 besplatne publikacije sa savetovanja (Zbornika),

 • izlaganje stručnog rada u zborniku i za vreme stručnog skupa.

 1. Za učesnike međunarodne konferencije – GENERALNE SPONZORE, koji snose troškove savetovanja  preko 2.000 EUR, organizator se obavezuje da obezbedi:

 • prezentaciju firme u zborniku na 1 strani B5 (kolor),

 • prezentaciju proizvodnog programa firme sve vreme trajanja savetovanja na posebnom štandu, ispred sale, sa mogućnošću podele propagandnog materijala,

 • prezentaciju proizvodnog programa firme u trajanju do 20 minuta na plenarnom skupu savetovanja prema programu savetovanja,

 • prisustvo 4 predstavnika firme bez ko zacije i 2 besplatne publikacije sa savetovanja (Zbornika),

 • izlaganje stručnog rada u Zborniku i za vreme savetovanja,

 • da se firma generalnog sponzora istakne u svim materijalima savetovanja (program, zbornik),

 • da se postavi roll-up sa reklamom generalnog sponzora ispred ulaza u salu za sve vreme savetovanja

 • da se, na zahtev generalnog sponzora, organizuju poslovno-stručni brifinzi sa poslovodstvima vodovodnih i kanalizacionih sistema iz odgovarajućih regiona,

 • da generalni sponzor uputi pozdravne reči tokom otvaranja savetovanja.