U Bijeljini je juče, 28.01.2020. godine održan sastanak Udruženja “Vodovodi Republike Srpske” i Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd. Tema sastanka bila je priprema 20. jubilarne međunarodne konferencije pod nazivom “Vodovodni i kanalizacioni sistemi u klimatskim promjenama”, a koja će se održati u periodu 26-28.05.2020. godine na Jahorini, Pale. Ispred Udruženja “Vodovodi RS” sastanku su prisustvovali predsjednik Udruženja Zoran Popović, kao i potpredsjednici Jovan Katić i Predrag Perković sa saradnicima. Na sastanku je dogovoren način organizovanja konferencije, tematske oblasti, broj stručnih i naučnih radova, štampanje Zbornika radova, kao i finansiranje konferencije. Konferencija na Jahorini je prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje novih saznanja, kao i vođenje dijaloga o osnovnim organizacionim, ekonomskim i tehničkim problemima u vodnom sektoru.