Dana 01.04. sa početkom u 10 h održan je ON- line sastanak delegacija GIZ -a  sa delegacijom ” Udruženja Vodovodi Republike Srpske” 

Tematika sastanka bila je trenutno stanje Udruženja i mogućnosti nastavka saradnje sa GIZ- om. 

Na prijedlog predsjednika Udruženja. gos. LJubiše Lalovića raspravljalo se o svim predloženim modulima od strane GIZ-a

Dogovoren je ponovni sastanak uz dokumentovanje svih aktivnosti.