Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u dunavskoj regiji (IAWD) organizovalo je danas, 25. novembra 2020. godine Program obuke u pravljanju komunalnim uslugama (UMT). IAWD ovaj program provodi uz pomoć Svjetske banke, a u okviru Dunavskog vodnog programa (DWP). Pored Svjetske banke, program pomažu i partneri iz vodećih komunalnih preduzeća iz srednje i istočne Evrope.

Današnji događaj obuhvatio je sve važnije oblasti u poslovanju vodovodnog preduzeća, tj. i glavne i pomoćne funkcije preduzeća. Danas su, takođe, predstavljeni i akademski i stručni partneri iz sektora voda koji podržavaju i aktivno učestvuju u provođenju programa. Cilj programa je da “ponudi” sadašnjim i budućim menadžerima u vodnom sektoru alate i tehnike podrške pri donošenju odluka, ali i da ponudi načine za premošćivanje operativnog i nivoa upravljanja. Aktivno učešće u ovom programu pružiće osnovu svim predstavnicima nacionalnih udruženja da daju doprinos budućem razvoju i korištenju ovog važnog programa. U njegovom provođenju danas učešće su uzeli i predstavnici udruženja “Vodovodi Republike Srpske”.

Odabranim lokalnim javnim preduzećima u BiH zahvalio se Peter Wolf sektorski menadžer „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – modernizacija opštinskih usluga“ rekavši da je cilj da se kroz regionalno umrežavanje i saradnju pomogne u modernizaciji opštinskih usluga, kako u opštim uslugama tako i u sektoru upravljanja vodama. Usljed pandemije izazvane COVID-19 virusom lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća više su nego ikad pod pritiskom da pruže adekvatne usluge i odgovore na visoke higijenske standard. Takođe je naglasio da se u BiH u borbi sa pandemijom izazvanom COVID-19 virusom želi dati posebna podrška javnim komunalnim službama u vidu zaštitne opreme i sredstava kako bi se mogla pružiti adekvatna usluga i odgovori na visoke higijenske standarde u zaštiti postrojenja, radnih mjesta, javnih površina i naravno kako bi se na najbolji način mogli zaštiti radnici. Njemačka razvojna saradnja razvila je mjere kojima želi da ojača njihove kapacitete u suočavanju s ovim izazovima, a cijelokupna vrijednost podrške u zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju za svih 6 zemalja regiona je 400.000 eura.