У оквиру пројекта „Регионална мрежа за развој капацитета у области водоснабдијевања и третмана отпадних вода (РЦДН) одржана је у уторак, 22. децембра 2020. године путем видео линка радионица о изради заједничке стратегије заступања у области водоснабдијевања у Републици Српској.

Општи циљ радионице био је стварање заједничког приступа за активности заступања у сектору вода у РС. У току радионице дефинисани су и специфични циљеви који подразумијевају да се појасни очекивани резултат за теме од заједничког интереса, да се идентификују кључне заинтересоване стране, да се идентификују кључни аргументи за став, те да се дефинишу методе / приступ за сваку тему. Након дискусија закључено је да је сарадња с другим експертима и институцијама од суштинске важности за планирање, спровођење, мониторинг и евалуацију успјешне кампање лобирања и заступања.

Учесници данашње радионице били су представници ГИЗ-а, ИАWД-а, НАЛАС-а, Аqуасан мреже у БиХ, те представници удружења “Водоводи Републике Српске” и Савеза општина и градова Републике Српске (АЛВРС).