У организацији удружења “Водоводи Републике Српске” у уторак, 30. јуна 2020. године у Источном Сарајеву одржава се у оквиру пројекта “Регионална мрежа за развој капацитета – РЦДН” размјена искустава на тему “Управљање неприходованом водом”. Учесници данашњег дешавања су представници водоводних предузећа, јединица локалне самоуправе, тј. надлежни ресори за комунална питања, затим представници удружења “Аqуасан мреже у БиХ” и “Водоводи Републике Српске”.

Општи циљеви размјене искустава су да се омогући јавним водоводним / комуналним предузећима и   јединицама локалне самоуправе у Републици Српској да подијеле искуства, унаприједе рад и повећају капацитете на тему управљања неприходованом водом кроз формалну размјену  знања  и  искустава  која  су  базирана  на  производу  за  јачање  капацитета развијеном кроз РЦДН пројекат од стране “Аqуасан мреже у Босни и Херцеговини”.

Специфични циљеви размјене су:

– да се размотри тренутно стање у погледу управљања неприходованом водом у јавним водоводним / комуналним предузећима, укључујући изазове с којима се исти сусрећу као пружатељи услуга и јединице локалне самоуправе као њихови оснивачи, те да се предложе мјере унапређења;

– да се презентују конкретни примјери праксе и искустава у  јавним водоводним / комуналним предузећима у процесу унапређења управљања неприходованом водом, те главним користима оствареним кроз тај процес и

– да се допринесе сарадњи учесника кроз дискусију, размјене знања, искустава и најбољих пракси.

Модератор данашњег дешавања је Весна Муслић испред удружења “Аqуасан мреже у БиХ”.

Бранка Трнинић, координатор у РЦДН пројекту, представиће ТНА анализу која се бави стањем губитака у водоводима РС. Ова презентација ће обухватати основне податке о водоводима у РС, техничке карактеристике водовода у РС, стање неприходоване воде и губитака у водоводима у РС, предуслове за управљење неприходованом водом и губицима воде, разлоге који су довели до тренутног стања, те приједлоге за унапређење у управљању неприходованом водом у РС.

Поред ове презентације, биће одржане још двије презентације. Једна ће се бавити неприходованом водом, тј. постојећим стањем, изазовима и могућим рјешењима и одржаће је Сеад Бадњевић, ко-модератор Аqуасан мреже у БиХ. Друга презентација ће бити представљање ситуације у погледу неприходоване воде у Водоводу Источно Сарајево и одржаће је Дејан Ромић.