Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” organizuje danas, 07. jula 2020. godine radionicu na temu “Pripreme i implementacija uspješnih infrastrukturnih projekata odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”. Ova radionica održava se u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN)” u Bijeljini.

Opšti ciljevi današnje radionice su da se omogući javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima (JVP/JKP) i jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Republici Srpskoj da podjele iskustava, unaprijede rad i povećaju kapacitete na temu upravljanja neprihodovanom vodom kroz formalnu razmjenu znanja i  iskustava  koja  je  bazirana  na  proizvodu  za  jačanje  kapaciteta razvijenom kroz RCDN projekat od strane Aquasan mreže u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi su da se unaprijedi znanje učesnika o ključnim aspektima tokom pripreme, projektovanja i implementacije projekata odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kroz primjer uspješne prakse, da se na osnovu stečenih iskustava projekti dovedu do uspješnog održavanja i funkcionisanja, te da se omogući učesnicima da prošire znanja o studiji slučaja i projektima na polju odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Učesnici radionice su vodovodna preduzeća i jedinice lokalne samouprave (nadležni resori za komunalne pitanja i predstavnici nadležnih službi koji obavljaju poslove pripreme i implentacije projekata) iz Republike Srpske.