Sastanak IAWD-a u Beču

U Beču se u organizaciji Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu Dunava – IAWD održava 26 – 27. novembra 2019. godine Okrugli sto s predstvanicima udruženja vodovodnih preduzeća iz regije i Vijeća dobora D-Leap programa.

Na sastanku će se razgovarati o dosadašnjem radu IAWD-a, kao i o D-LeaP program pomoću kojeg se vrši institucionalno jačanje vodovodnih preduzeća u regiji. U Beču će se, takođe, razgovarati i o unapređenju razvojnih programa u 2020. godini, te o mogućnostima za napredak udruženja vodovodnih preduzeća u dunavskom regionu. Ovom prilikom diskutovaće se i o novim oblicima pomoći kako udruženjima, tako i samim vodovodnim preduzećima preko obuka i radionica na kojima će se raditi na rješavanju konkretnih zadataka.