У понедјељак, 21. децембра 2020. године одржан је путем видео линка састанак свих учесника у пројекту „Регионална мрежа за развој капацитета у области водоснабдијевања и третмана отпадних вода (РЦДН)”. Главни циљеви састанка били су: ажурирање статуса имплементације РЦДН пројекта, тј. укупне имплементације и до сада постигнутих резултата, затим ажурирање планирања РЦДН пројекта за 2021-2022. годину, тј. како ће учесници бити ангажовани ма пројекту и ажурирање редизајна РЦДН пројекта, тј. како учесници виде Регионалну мрежу за развој капацитета изван пројекта. Учесници су били ИАWД, НАЛАС, Аqуасан мрежа у БиХ, те представници савеза локалне самоуправе и удружења водоводних предузећа земаља учесница.

Предсједник удружења “Водоводи Републике Српске”, Зоран Поповић представио је на данашњем састанку рад овог Удружења у протеклом периоду. Од потписивања уговора с ГИЗ-ом у оквиру РЦДН пројекта до данас урађено је сљедеће: израђен је Стратешки план Удружења за период од три године, спроведена је ТНА анализа међу члановима Удружења којом се добио основ за будући рад и развој како Удружења, тако и његових чланица, састављен је каталог услуга у складу с потребама чланова, затим је урађен документ на основу којег се конкурисало према Влади РС како би Удружење постало од јавног интереса, правилници о раду Удружења и финансијском систему управљања су у фази израде и они ће поставити оквир унутар којег ће се Удружење кретати с циљем да се једног дана створи професионално самоодрживо удружење.

Тренутно је у току развој заједничког заговарања Савеза општина и градова и Удружења водовода у Републици Српској како би заједнички ова два удружења наступала према међународним удружењима. У току је и потписивање Меморандума о заједничком лобирању између већ поменута два Удружења како би на овај начин утицали на одређене законске регулативе које се тичу директно комуналне области.

За будући период планиран је наставак сарадње с ГИЗ-ом чиме би се рад Удуржења ојачао и административно и организацијски, те је планиран наставак обуке кадрова, али и запошљанање нових радника унутар Удружења у циљу јачања његових капацитета како би се задаци постављени у Стратешком плану што лакше остварили.