Удружење “Водоводи Републике Српске” организује данас, 07. јула 2020. године радионицу на тему “Припреме и имплементација успјешних инфраструктурних пројеката одводње и пречишћавања отпадних вода”. Ова радионица одржава се у оквиру пројекта “Регионална мрежа за развој капацитета (РЦДН)” у Бијељини.

Општи циљеви данашње радионице су да се омогући јавним водоводним / комуналним предузећима (ЈВП/ЈКП) и јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у Републици Српској да подјеле искустава, унаприједе рад и повећају капацитете на тему управљања неприходованом водом кроз формалну размјену знања и  искустава  која  је  базирана  на  производу  за  јачање  капацитета развијеном кроз РЦДН пројекат од стране Аqуасан мреже у Босни и Херцеговини.

Специфични циљеви су да се унаприједи знање учесника о кључним аспектима током припреме, пројектовања и имплементације пројеката одвођења и пречишћавања отпадних вода кроз примјер успјешне праксе, да се на основу стечених искустава пројекти доведу до успјешног одржавања и функционисања, те да се омогући учесницима да прошире знања о студији случаја и пројектима на пољу одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Учесници радионице су водоводна предузећа и јединице локалне самоуправе (надлежни ресори за комуналне питања и представници надлежних служби који обављају послове припреме и имплентације пројеката) из Републике Српске.