Удружење “Водоводи Републике Српске” организује обуку под називом “Стратешко планирање” у понедјељак и уторак, 09-10. марта 2020. године у хотелу Босна, Бања Лука. Стартешко планирање одржава се у оквиру пројекта “Регионална мрежа за развој капацитета за услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода (РЦДН)”.

Обука се фокусира на промоцију стратешког размишљања и дјеловања, унапријеђено доношење одлука унутар организације, помоћ организацијама да формулишу и јасно комуницирају своје стратешке интервенције / разјасне будући смјер, рјешавање главних организацијских проблема, побољшање ефикасности организације, као и побољшање тимског рада и стручности.