Данас, 17. јуна 2021. године у Требињу је одржана XV редовна сједница Управног одбора удружења “Водоводи Републике Српске”. На данашњој сједници разматрала се радна верзија Уредбе о методологији утврђивања најниже основне цијене водних услуга у Републици Српској. Овом Уредбом утврђује се примјена и темељни принципи Методологије о утврђивању најниже основне цијене водних услуга у РС, услови за примјену ове Методологије, начин прорачуна и структура цијене водних услуга, врста трошкова који се узимају у обзир приликом прорачуна цијене водних услуга, као и начин њиховог приказа, затим контрола провођења ове Методологије, оснивање Регулаторне агенције за водне услуге (РАВ) као тијела за надзор и контролу провођења Методологије и др. Након дискусије о радно спортским играма, донијета је одлука о организацији овогодишњих Радно спортских сусрета запослених у водоводима Републике Српске. На крају сједнице присутнима је предсједник Управног одбора Удружења, г. Зоран Поповић представио пројекат о соларним електранама.