Danas, 17. juna 2021. godine u Trebinju je održana XV redovna sjednica Upravnog odbora udruženja “Vodovodi Republike Srpske”. Na današnjoj sjednici razmatrala se radna verzija Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Republici Srpskoj. Ovom Uredbom utvrđuje se primjena i temeljni principi Metodologije o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga u RS, uslovi za primjenu ove Metodologije, način proračuna i struktura cijene vodnih usluga, vrsta troškova koji se uzimaju u obzir prilikom proračuna cijene vodnih usluga, kao i način njihovog prikaza, zatim kontrola provođenja ove Metodologije, osnivanje Regulatorne agencije za vodne usluge (RAV) kao tijela za nadzor i kontrolu provođenja Metodologije i dr. Nakon diskusije o  radno sportskim igrama, donijeta je odluka o organizaciji ovogodišnjih Radno sportskih susreta zaposlenih u vodovodima Republike Srpske. Na kraju sjednice prisutnima je predsjednik Upravnog odbora Udruženja, g. Zoran Popović predstavio projekat o solarnim elektranama.