Међународно удружење водоводних предузећа у сливу Дунава (ИАWД) оранизовало је данас, 18. маја 2021. године путем видео линка уводни wебинар о УМТ програму, тј. програм за нове обуке у управљању комуналним услугама. УМТ програм је сарања свих учесника у водном сектору, а главни орагнизатор је ИАWД. Програму су се затим придружили Свјетска банка и Факултетом за економију и пословну администрацију Универзитета у Софији као институционални партнери, Енергие АГ и Водовод из Софије као комунални партнери и читав низ других компетентних партнера, укључујући Сиеменс, с::цан и друге. Уводни wебинар о УМТ програму дизајниран је за садашње и будуће учеснике овог програма како би се упознали с тренерима и партнерима орагнизатора, али и да би се предочио ажуриран преглед онога што се очекује од осам сљедећих wебинара. Свјетска банка је, уз подршку Глобалног партнерства за сигурност вода и санитацију (ГWСП), покренула Програм стипендирања као подршку учешћу у УМТ-у. Стипендија, која покрива 80% трошкова, је отворена и представници комуналних предузећа се позивају да се пријаве за стипендију за суфинансирање која подржава учешће у УМТ програму.