Свјетска банка и УНДП организовали су путем видео линка данас, 01. јула 2020. године wебинар на тему “Реформе водних услуга у БиХ”. Учесници овог онлине догађаја били су предстваници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде из ФБиХ и РС, Свјетске банке, УНДП-а, удружења “Водоводи Републике Српске”, тј. тим за унапређење водних услуга испред Удружења, Удружење комуналних предузећа ФБиХ, те Савези општина и градова из ФБиХ и РС.

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министарства локалне управе РС и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС анализирали су Програм модернизације сектора водних услуга у БиХ и принципе реализације у РС, који подржава Свјетска банка и у сарадњи с представницима Савеза општина и градова РС и Удружења „Водоводи РС“ закључили да планиране активности могу резултирати предвиђеним циљевима и створити  окружење којим би се модернизовао сектор водних услуга.

Предложени Програм фокусираће се на три свеобухватне резултатске области, а то су:

1.       увођење институционалних, правних и регулаторних промјена на ентитетском нивоу с циљем модернизације и унапређења повољног окружења сектора водних услуга;

2.       различите активности и подстицајне структуре за унапређење пружања водних услуга на локалном, општинском нивоу и нивоима давалаца водне услуге;

3.       побољшање приступа, квалитету и ефикасности услуга водоснабдијевања и одводње за грађане од од стране даваоца услуге.

Предложени Програм биће финансиран кроз кредит Свјетске банке и усклађен са постојећим пројектима и расположивим финансијским изворима, а суфинансиран грант средствима прибављеним код других међународних финансијских институција, фондова и билатералних донатора. Надлежне институције на ентитетском нивоу имплементираће овај програм заједно са локалним заједницама и њиховим водним комуналним предузећима. Планирано трајање Програма је период 2021-2028. године. Програмски елементни су тренутно у фази припреме, а очекивана ефективност је у првој половини 2021. године. Предложени програм ће се одвијати кроз три етапе, од којих се двије могу одвијати паралелно и односе се на модернизацију институционалног и регулаторног оквира пружања водних услуга. У трећој етапи подржаће се инфраструктурни радови којим ће се побољшати приступ, квалитет и ефикасност пружања водних услуга, на бази квалитативних перформанси даваоца водних услуга.

Очекиване користи предложеног Програма:

1.       Користи од подршке Владиној реформи сектора водних услуга: самоодрживи пружатељи водних услуга који имају величину и капацитет за пружање сигурних водних услуга; побољшане услуге за потрошаче по ефикасној цијени водних услуга; смањење оперативних трошкова водних услуга;

2.       Користи од унапређења и модернизације дистрибутивних мрежа: смањење губитака воде, инфилтрације у колекторе и смањење ефлуента постојећих капацитета постројења за пречишћавање отпадних вода, као и улазни параметар за димензионисање новопланираних уређаја;

3.       Користи од улагања у ефикасност: очување природних ресурса, смањена потрошња енергије, аутоматизација процеса;