Данас, 30. септембра 2020. године одржана је онлине обука која се бавила стандардима квалитета за развој производа за ширење капацитета у оквиру пројекта „Регионална мрежа за развој капацитета за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода (РЦДН)”.

Општи циљ одржавања ове обуке био је да се омогући представницима партнерских удружења да примјењују РЦДН-ове стандарде квалитета и описе процеса који се одноне на развој производа за ширење капацитета.

Специфични циљеви били су да се учесници упознају са сљедећим:

– са стандардима квалитета за развој производа за ширење капацитета у оквиру РЦДН пројекта;

– с описима процеса за развој производа за ширење капацитета у оквиру РЦДН пројекта.

– с корацима у процесу управљања квалитетом који се односе на развој производа за ширење капацитета унутар РЦДН пројекта,

– са својим задатком у контексту програма за развој производа за ширење капацитета унутар РЦДН пројекта.

Полазници овог курса била су удружења водовода из региона, а једно од њих је и удружење “Водоводи Републике Српске”, затим представници ГИЗ ОРФ ММС-а и РЦДН-а.