Дана 28.01.2022 год. У Источном Сарајеву одржана је XVI Скупштина Удружења „Водоводи Републике Српске“.

На сједници је учествовало 24 чланице Удружења.

Сједницом је предсједавао предсједник Скупштине Удружења Драган Келечевић.

Најзначајније тачке Дневног реда биле су извјештаји о раду и финансијском пословању за 2019 и 2020 годину.

Такође је усвојен и нови „Статут“ Удружења.

Поред тога расправљало се још и о актуелним темама као што су:

–              Наговјештено поскупљење електричне енергије,

–              Проблеми губитака на мрежи,

–              Израда новог закона о водним услугама