Удружење “Водоводи Републике Српске” организвало је завршну радионицу имплементације бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе уз помоћ Свјетске банке – WБ и Међународног удружења водоводних предузећа у сливу Дунава – ИАWД, у периоду 29 – 30. новембра 2019. године на Мраковици.

Ова радионица окупила је водоводна предузећа из Републике Српске која су се пријавила за учешће у пројекту “Имплеметација бенчмаркинга помоћу ДЦМ платформе 2018 – 2019” чија вриједност износи 33.136,85 КМ. Основни циљ пројекта је прикупљање података и трансфер знања, тј. унапређење учинка сектора вода и размјена пракси и искустава у предузећима, а све кроз програм јачања удружења “Водоводи Републике Српске”. Методологија кориштена током пројекта на регионалном нивоу је ЕБЦ – платформа за бенчмаркинг, док је на државном нивоу кориштена ИБНЕТ – ДЦМ платформа. Носилац активности едукације је “Водовод” а.д. Бања Лука, а менаџери пројекта су Бранка Трнинић, Миодраг Бабић и Срђан Кевац.