Udruženje “Vodovodi Republike Srpske” organizvalo je završnu radionicu implementacije benčmarkinga pomoću DCM platforme uz pomoć Svjetske banke – WB i Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu Dunava – IAWD, u periodu 29 – 30. novembra 2019. godine na Mrakovici.

Ova radionica okupila je vodovodna preduzeća iz Republike Srpske koja su se prijavila za učešće u projektu “Implemetacija benčmarkinga pomoću DCM platforme 2018 – 2019” čija vrijednost iznosi 33.136,85 KM. Osnovni cilj projekta je prikupljanje podataka i transfer znanja, tj. unapređenje učinka sektora voda i razmjena praksi i iskustava u preduzećima, a sve kroz program jačanja udruženja “Vodovodi Republike Srpske”. Metodologija korištena tokom projekta na regionalnom nivou je EBC – platforma za benčmarking, dok je na državnom nivou korištena IBNET – DCM platforma. Nosilac aktivnosti edukacije je “Vodovod” a.d. Banja Luka, a menadžeri projekta su Branka Trninić, Miodrag Babić i Srđan Kevac.